Einsam og forlatt ligg eg
Og hoeyrer vinden kviskre om krigaraand
Meir og meir driv mitt sinn mot nord
For vinden farar aldri med loegn

Me skal ikkje la oss blende
Inn I skogen naar ikkje lyset
Me skal ikkje la oss blende
Mot vinden fraa nord ma sjoel lyset vike

Mot nor og kulda vendar me oss
Berre der kan me finna fred
I ei verd der skaparen driv med haan
Er kulda din ven

Til den evige me overgjer oss
Her endar ei oerkeslaus vandring
Til jord kjem me aldri attende
Me skal vakna ein betre stad