Sembahlah Allah tuhan semesta
Besarkanlah melalui ibadah
Kita hambaNya perlu menyembahNya
Merendah diri memuja kebesaranNya

Para pemimpin hendaklah hormati
Dan juga ibu dan bapa
Jasa orang tua jangan dilupa
Guru-guru juga kenanglah jasanya

Bangsa yang lemah tiada menyembah Allah
Tiada merendah diri kepada Tuhan

Menghormati pemimpin sudah tiada
Ibu bapa telah disia siakan

Bangsa yang rendah melupakan orang tua
Apatah lagi jasa guru-gurunya
Yang berjasa kepada bangsa
Kepada negara dan agamanya

Jadilah bangsa yang bermaruah
Tinggi akhlaknya mulia budi bahasa
Allah disembah Allah dipuja
Pada pemimpin dikenang jasanya