Mari kita bercerita
Tentang nabi kita
Agar engkau kenal nabimu sendiri

Shallallahu’ala Muhammad
Shallallahu’alaihiwassallam

Ayahnya Syayid Abdullah
Ibunya Siti Aminah
Bangsa quraisy dari Bani Hasyim
Nasabnya hingga ke Nabi Ibrahim

Baginda yatim piatu
Tiada ayah tiada ibu
Seorang anak yaang tidak pernah
Bermanja pada ibu dan ayahnya

Dia adalah mahluk yang pertama dan utama
Yang paling dicintai Tuhan
Yang diberi nama Nur Muhammad

Dari Nur Muhammad inilah
Seluruh yang ada diciptakan
Syurga neraka dunia akhirat
Manusia dan lain-lainnya

Dia adalah Nabi yang diisra’ dan dimi’rajkan
Mukanya laksana bulan purnama
Karena cahayanya yang terang
Hamba Allah yang paling bertaqwa
Dan paling takut dengan Tuhan
Sangat tahan menerima ujian
Yang berbagai-bagai keadaan

Karena itulah dipanggil Habibullah
Penghulu para Rasul para Ambia
Penghulu seluruh orang yang bertaqwa
Imam seluruh manusia

Nabi mempunyai ahlak yang paling mulia
Terutama kasih sayangnya kepada manusia
Tawadhu merendah diri pakaian peribadinya
Karena ahlaknya dapat pujian dari Tuhannya
Dia sangat suka meminta maaf dan memberi maaf
Kejahatan orang dibalas kebaikan
Satu perbuatan yang luar biasa